Batıkent Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Batıkent Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibince alacaklı tarafın isteği ile borçlu kişinin ismine kayıtlı araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan vasıta için satış isteyerek alacağına ulaşır. Hacizli aracı alan kişi vasıta üstündeki haczinden haberdar olabilir. Arabayı satın alır iken araba üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin vasıta üzerindeki hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir hatasından dolayı olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üstündeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı kişi ile anlaşılarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız durumlara ilaveten araca haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli mal hakkında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez yahut istek geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satılması bağlamındaki istek bir kereye mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o mala yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi bütün giderlerden sorumlu olur. Son olarak şayet borçlu kesin olan icrada borçlu olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar adına karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi minimum zaman içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP