Batıkent Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Batıkent Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi kesinleşmiş ise alacaklı kişi borcu olan şahıs adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde kişiye en pratik ve hukuka uyumlu bir yapıda hizmet sağlayıp söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yolları seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli yapıda kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcut ise ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzer bir durumda haciz koyan daireye itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı taraf anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması halinde alacaklı olan kişinin talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu olarak adlandırılan şahsın borcu bulunmadığında karar verilirse araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP