Batıkent Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Batıkent Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu kişinin arsasının üzerine alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemediğinde haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mallar adına alacaklı 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arsası üstüne haciz koyulacağını ya da hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Bu yüzden branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebiyle borçlu şahsın yahut kurumun üstünde bulunan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne konmuş haczin yok edilmesi için belli başlı adımları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Buna rağmen unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile de yerin üzerinde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uyum sağlamazsa cezaya tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir adımlarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP