Batıkent Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Batıkent Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin gayrimenkulü üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekilin isteği üzerine icra tarafından taşınmazın yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin kalkması, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üstüne koyulan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konduğunu belirleyerek borçluya ilgili borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz konusu ödeyeceği borcu belirli zaman içinde ya da belirli vadelerle yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Güncel husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise ev üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, icrada borçlu olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depolayıp taşınmaz üstündeki haczin düşürülmesini talep eder.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse taşınmaz üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP