Batıkent İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Batıkent İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil şahsın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların varlığına dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşmesi, ispat davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu kişiye mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılması konusunda destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekillik ücretinin ayarlanması adına talepte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen miktarın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu şahıs yahut kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde yahut belli başlı süreler ile ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması söz konusu olabilir. Bu konu adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı taraf satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı taraf yahut vekili ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP