Batıkent Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Batıkent Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan tarafın mallarına ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar ışığında şayet borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan istekler red alacaktır. Borçlu şahsın verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP