Bayındır Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bayındır Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu şahsın ismine kayıtlı araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba için satış talep ederek alacağına ulaşır. Haczi olan vasıtayı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olur. Aracı satın alır iken vasıta üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu bu tarz bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satışını önlemek adına en güvenilir ve hızlı alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üzerindeki mevcut haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklı olabilir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız durumlara ilaveten vasıtaya haciz koyduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan taraf hacizli taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi müddet içerisinde istenmez yahut talep geri alınıp da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılabilmesi kapsamındaki istek bir defa geriye alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı mevcut vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesinleşen icrada borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi asgari süre içerisinde en güvenli tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP