Bayındır Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bayındır Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleşince borçlunun taşınmaz ve taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi onanmışsa alacağı olan kişi borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye en başarılı ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet vererek bahsedilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri tercih edip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli özellikte kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza koşullarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması zorunludur. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan daireye itiraz yazısı yazılarak haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgının olup olmadığında kanaat getirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması durumunda alacaklı şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan taraf satış talep etmelidir. Şayet alacaklı taraf bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu kişi olarak gösterilen tarafın borçlu olmadığına karar kılınırsa araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP