Bayındır Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bayındır Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın yerinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Ekstra olarak haciz konusu mallar için alacaklı taraf 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda epey ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda arsanın satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlu şahsın veya şirketin üzerinde bulunan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konulmuş haczin kalkması adına belirli aşamaları yerine getirmesi gerekir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin veya borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Fakat atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uymazsa hapis cezasına (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde yer alan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en kalıcı adımlarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP