Bayındır Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bayındır Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun mülkü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf ya da vekaleti olanın isteği üzerine icra tarafınca taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözünde bulunmak, haciz kaldırılması, menfi tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üstüne konan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçluya ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması alanında yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenen faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen borcun icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi haciz konusu olan borcunu belirli zaman içinde yahut bazı vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, icrada borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili borcun tamamını icra veznesine depo ederek taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

ilaveten tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirir ise ev üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari zaman zarfı içerisinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP