Bayındır Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bayındır Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olanın talebi ile borçlu olanın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan zaman aralığı içerisinde borçlu olan şahıs kendine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmez ise sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olmaktadır. Aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlu olanın malvarlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın veya borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP