Bayraklı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bayraklı Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacağı olan kişinin isteği ile borcu olan tarafın ismine kayıtlı araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araba adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli aracı alan şahıs vasıta üstündeki hacizden haberdar olur. Arabayı satın alır iken vasıta üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan şahıs böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satışını önlemek için en hızlı ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araba üstündeki hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanlışından dolayı olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgısını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız senaryolara ilave olarak araca haciz koyulduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilişkili daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve korunması gibi tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesinleşen icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi minimum zaman içinde en pratik yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP