Bayraklı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bayraklı Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan kişi borçlu adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde kişiye profesyonel ve hukukla uyumlu bir şekilde destek sağlayıp bahsedilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri tercih edip şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının saptaması: Araç üzerine koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzer bir halde haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgıların olup olmadığında kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı kişi anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile mutabık olunması durumunda alacaklı olan şahsın isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davası ile borcu olan kişi olarak gösterilen tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP