Bayraklı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bayraklı Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklının talebiyle borçlu olanın arsasının üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı ödeneği tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemediğinde haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz konulacak ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış süreci sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde sürecinizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin veya şirketin üzerinde mevcut olan yerine icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu tarafın, arsası üstüne koyulmuş haczin kalkması için belli başlı uygulamaları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın yahut borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmişse arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu olanın vermesi gerekli taahhütle de arazinin üstünde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uyum sağlamazsa hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde yer alan alacaklı her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en pratik yöntemlerle çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP