Bayraklı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bayraklı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın gayrimenkulü üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üzerine icra tarafından taşınmazın bulunduğu konumdaki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne konulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunmak, haciz kaldırılması, ispat tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile mülk üzerine konulan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi alanında yol göstermektedir. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen borcun icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz mevzusu ödemesini belli başlı zaman içerisinde veya bazı vadeler ile yatırabileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olur. Güncel konu için icraya talepte bulunulmalıdır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteme zamanını bir sene olarak belirlenmektedir. Güncel zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

haricen tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise ev üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP