Bayraklı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bayraklı İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs yahut vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulur. Bununla beraber icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan meblağın icra veznesine yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan şahıs veya kurum, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde yahut belli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Mevcut konu için icraya başvuruda bulunulmaktadır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış talep etme müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun bütününü icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı şahıs yahut vekili borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP