Bayraklı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bayraklı Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı kişinin isteği ile borçlunun gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirtilmiş olan zaman aralıkları içerisinde borçlu olan kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun tamamını yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olmaktadır. Alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin talebiyle borçlu tarafın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın veya borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP