Bebek Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bebek Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibince alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu kişinin adına kayıtlı olan araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araba adına satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan kişi araç üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki haciz ile beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satılmasını önlemek adına en pratik ve güvenilir alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evrakında bulunan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından dolayı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışlarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da araba üzerindeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilaveten arabaya haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu olay şöyle hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınarak da kanuni zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satılması yönündeki istek bir defa geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve işlem alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden görevli olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP