Bebek Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bebek Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan kişi borçlu adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde kişiye en başarılı ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet verip söz edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve var ise ceza şartları ile beraber ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun belirlemesi: Araç üstüne konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan şahsın anlaşıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan kişi talebiyle araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin süre nedeni ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs bu süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar verilirse araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP