Bebek Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bebek Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın talebi ile borçlu olanın yerinin üzerine alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; taraf arazisi üzerine haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi durumda arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlu kişinin ya da kuruluşun üzerinde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üzerine konulmuş haczin kalkması için belirli aşamaları yerine getirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler kapsamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlu olan tarafın vermesi mecburi taahhütle de arazinin üstünde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Yine de ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uymazsa cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı taraf daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en hızlı adımlar ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP