Bebek Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bebek Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu kişinin gayrimenkulü üzerine haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı veya vekaleti olanın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın bulunduğu konumdaki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haciz kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla taşınmaz üstüne konulan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olana tutarın yatırılması ile haciz kalkabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz mevzusu ödeyeceği borcu belirli zaman içinde veya belirli vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haciz kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise ev üzerindeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın bütününü icradaki vezneye depo edip taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep eder.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman zarfı içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP