Bebek İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bebek İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulmaktadır. Öte yandan icra dairesince müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli durumların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, ispat davası, hariç olarak tahsil ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet masrafının hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan meblağın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp iş yeri üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu taraf yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Bu konu için ilgili makama başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış isteme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı kişi satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini vezneye depo ederek gayrimenkuldeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı şahıs ya da vekili borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP