Bebek Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bebek Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu kişinin taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu olan kendisine iletilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olur. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki kişi tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin varlıklarına el konulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen ayrıntılar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlunun verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP