Bergama Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bergama Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibince alacaklı şahsın isteğiyle borçlu şahsın adına kaydı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli vasıtayı alan şahıs vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın aldığında araba üstündeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf böyle bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satışını önlemek için en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat vasıta üstündeki haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklı olur. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışlarını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşma sağlanarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız senaryolara ek olarak arabaya haciz konduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılması kanuni müddet içerisinde istenmez yahut talep geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satışının yapılması bağlamındaki talep bir kere geri çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs o araca uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesinleşmiş takipte borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP