Bergama Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bergama Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleşince borçlunun taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip onanmışsa alacağı olan taraf borçlu kişi adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde şahsa pratik ve hukuka uygun bir yapıda hizmet sağlayarak bahsi geçen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme uygulamaları tercih edip şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik yapıda kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek şahsı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının tespit edilmesi: Araç üzerine koyulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilip haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı kişi anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile mutabık olunması halinde alacaklının isteğiyle araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı satış talep etmelidir. Fakat alacaklı kişi bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar verilirse araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP