Bergama Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bergama Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin yerinin üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borçlu kendisine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Şayet kişi haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmadığında ise haciz süreci gerçekleştirilir . Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arazisi üzerine haciz konulacak veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi halde arsanın satışını arsa alıcısının isteği olmadığı ihtimalde satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebiyle borçlunun veya kurumun üstünde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belli başlı aşamaları yapması mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler kapsamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlunun verecek olduğu taahhütle de arsanın üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu süre zarfına uymaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içerisinde en pratik uygulamalarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP