Bergama Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bergama Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın mülkü üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın isteği üstüne icra tarafından evin yer aldığı lokasyondaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üstüne koyulan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla gayrimenkul üzerine konulan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödemesini belli zaman içerisinde yahut belirli vadeler ile yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Talep neticesinde tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın hepsini vezneye depo edip taşınmaz üzerindeki haczin düşmesini talep eder.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman zarfı içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP