Bergama Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bergama Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu tarafın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralığı içerisinde borçlu kişi kendisine iletilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın isteği ile borçlu olanın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan ayrıntılar doğrultusunda eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı şahıs tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılır. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP