Beydağ Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Beydağ Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında şahsın taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olur. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan kişinin talebiyle borcu olan kişinin adına kayıtlı olan araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba adına satış isteyerek alacağına ulaşır. Haczi olan vasıtayı alan şahıs araç üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Aracı satın aldığında araç üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını önlemek için en pratik ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra evrakında bulunan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin vasıta üstündeki mevcut haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanılgısından dolayı olmaktadır. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin hatalarını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Ele aldığımız durumlara ek olarak arabaya haciz koyulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan mal kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içerisinde istenmez yahut istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satılması yönündeki istek bir kere geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs o araca yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en kalıcı teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP