Beydağ Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Beydağ Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan kişinin arazisinin üzerine alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borcu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı taraf 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; taraf arsası üstüne haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu şahsın ya da kuruluşun üstünde bulunan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, taşınmazı üstüne konmuş haczin yok edilmesi için belli başlı süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu olan tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Yine de unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Yine de taraf taahhüt verdiği süre aralığına uyum sağlamazsa cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde yer alan alacaklı daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en doğru adımlarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP