Beydağ İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Beydağ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs ya da vekil şahsın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulmaktadır. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konmuş olan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı durumların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, kararın düşmesi, ispat davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin ayarlanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan meblağın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu şahıs veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı sürelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olmaktadır. Mevcut konu için ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklı kişinin satış isteme müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo edip ev üzerindeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı veya vekili ödemeyi aldığını veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP