Beydağ Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Beydağ Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralığı içinde borçlu olan kendine gönderilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahse konu haciz kendi kendine yok olmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki şahıs tapuları üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın talebiyle borçlu şahsın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kalkması için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan bilgiler ışığında eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı taraf tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlunun verecek olduğu taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP