Beykoz Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Beykoz Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacağı olan şahsın talebi ile borçlu tarafın adına kayıtlı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan vasıta için satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan kişi araba üzerindeki haczinden haberdar olur. Vasıtayı satın alırken vasıta üzerindeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs benzeri bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satılmasını engellemek için en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evrakında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üzerindeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir hatasından ötürü olmaktadır. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak vasıta üzerindeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışlarını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz durumlara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı hacizli araba hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez yahut talep geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satışının yapılması yönündeki talep bir kereye mahsus geriye alınabilmektedir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi bütün masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak şayet borçlu olan kişi kesinleşmiş takipte borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en kalıcı yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP