Beykoz Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Beykoz Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kaydı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacağı olan taraf borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun varlığı halinde tarafa en profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayarak mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yolları seçerek şahsı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun saptaması: Araç üzerine koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki memurların yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı taraf anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan kişinin talebiyle araç üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zamanlama sebebiyle düşürülmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı kişi mevcut süre içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP