Beykoz Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Beykoz Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının isteğiyle borçlunun yerinin üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı alacağını tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı kişi 1 yıl içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üstüne haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu tarafın yahut kuruluşun üzerinde bulunan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, taşınmazı üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belli başlı adımları yerine getirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin veya borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamaz. Buna rağmen atlamamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse arsadaki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlunun vermesi mecburi taahhüt ile de arazinin üzerinde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Buna rağmen kişi taahhüt ettiği süre zarfına uymaz ise cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en pratik adımlarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP