Beykoz İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Beykoz İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil olan tarafın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haczin düşmesi, ispat davası, ilaveten tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekalet masrafının ayarlanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu kişi veya kurum, haczin konusu borcunu belirli zaman içerisinde yahut belirli vadeler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin geçersiz olması Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklının satış talep etme zaman zarfı 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi düşürme dilekçesiyle birlikte iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü vezneye depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP