Beykoz Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Beykoz Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olanın talebi ile borçlu olan kişinin taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan zaman içerisinde borçlu olan kişi kendine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmez ise söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki şahıs tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın isteğiyle borçlu kişinin mallarına ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar ışığında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı taraf tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP