Beylikdüzü Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Beyli̇kdüzü Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibine karşı alacağı olan kişinin talebiyle borçlu şahsın adına kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın alırken vasıta üzerindeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi böyle bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını önlemek için en hızlı ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra evrakında bulunan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araba üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olabilir. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Ele aldığımız senaryolara ek olarak araca haciz konduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satılması resmi müddet içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir kereye mahsus geriye alınır. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilişkili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o araca yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden görevli olur. Son olarak da eğer borçluya kesinleşen takipte borçluya olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenli teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP