Beylikdüzü Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Beyli̇kdüzü Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlunun taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı taraf borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun var olması halinde şahsa hızlı ve hukuka uygun bir özellikte destek vererek söz konusu sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa uygulamaları tercih edip kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının belirlemesi: Araç üzerine konulan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir olayda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borçlu ve alacağı olan kişinin anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan tarafın talebiyle araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Haczin zamanlama nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Fakat alacaklı şahıs bu zaman zarfı içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan taraf olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP