Beylikdüzü Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Beyli̇kdüzü Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin arsasının üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içerisinde borçlu kişi kendine iletilen ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemediği takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz mevzusu mallar için alacaklı bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; kişi yeri üzerine haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan şahsın veya şirketin üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arazisi üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belli uygulamaları yerine getirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler kapsamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de arsanın üzerinde mevcut olan tapunun haczi kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt verdiği zaman aralığında uyum göstermezse hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP