Beylikdüzü İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Beyli̇kdüzü İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılması ile haciz kaldırılması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin ayarlanabilmesi için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen meblağın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borcu olan taraf veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde ya da belli süreler ile yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması bahis konusu olabilir. Bu husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı olan tarafın satış isteme zaman zarfı bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı kişi satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesi ile birlikte iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir olayda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup borcun tamamını vezneye depo ederek gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP