Beylikdüzü Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Beyli̇kdüzü Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu tarafın taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralıkları içerisinde borçlu olan şahıs kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talep etmezse sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olmaktadır. Aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı şahsın isteğiyle borçlu olanın malvarlığına el konulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kalkması adına ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılır. Eğer ki alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP