Beyoğlu Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Beyoğlu Araba Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçluya zararına icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı kişinin isteğiyle borcu olan tarafın ismine kayıtlı vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan vasıta adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Aracı satın aldığında araç üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satılmasını önlemek adına en hızlı ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üstündeki hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından dolayı olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki hacizlerin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun hatalarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız senaryolara ilave olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satılması bağlamındaki talep bir defa geriye çekilebilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesin olan takipte borçlu olan kişi olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler için karmaşık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP