Beyoğlu Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Beyoğlu Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı şahıs borçlu adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde tarafa en hızlı ve hukuka uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayıp mevzu bahis sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yöntemleri tercih edip şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve var ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılmalıdır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icradaki görevlilerin bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzer bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olup olmadığında kanıt getirirse haciz derhal kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı tarafın anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan şahsın talebi ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı şahıs bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan taraf olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP