Beyoğlu Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Beyoğlu Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun yerinin üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğünce haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borçlu kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi durumda arsanın satışını arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu kişinin ya da kuruluşun üzerinde mevcut olan yerine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlunun, yeri üzerine konulmuş haczin kalkması için belli başlı adımları hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin ya da borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamaz. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile de yerin üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uyum göstermezse hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP