Beyoğlu Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Beyoğlu Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın taşınmazı üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın isteği üzerine icra tarafından taşınmazın yer aldığı lokasyondaki tapuya yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz kalkması, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla ev üzerine konulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılmasıyla icra tapuya müzekkere yazarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borçlu taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belirli zaman içerisinde veya belirli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de mülklerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel süre içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup tutarın tamamını icra veznesine depolayıp mülk üstündeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP