Beyoğlu İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Beyoğlu İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil şahsın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulmaktadır. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne koyulan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacağımız belli başlı etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak tahsil ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması bağlamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet masrafının ayarlanması için başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan meblağın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan şahıs yahut kurum, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde veya belli başlı vadeler ile yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Mevcut husus adına icraya talepte bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma zaman zarfı 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip evdeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat

Alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP