Beyoğlu Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Beyoğlu Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu olanın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın isteği ile borçlu kişinin mallarına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan bilgiler ışığında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin ya da borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP