Beypazarı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Beypazarı Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteğiyle borcu olan kişinin adına kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araba için satış isteyerek alacağına ulaşır. Haczi olan vasıtayı alan kişi vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Arabayı satın alırken vasıta üstündeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan taraf benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını önlemek adına en hızlı ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra evraklarında bulunan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de araba üzerindeki haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından ötürü olur. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araba üstündeki var olan haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanılgılarını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz konulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez yahut talep geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli aracın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir defa geri alınır. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm masraflardan sorumlu olabilmektedir. Son olarak da şayet borçlu olan kişi kesinleşen icrada borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en güvenilir yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP