Beypazarı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Beypazarı Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi kesinleşmişse alacağı olan şahıs borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde kişiye en başarılı ve hukukla uyumlu bir özellikte destek sağlayarak söz edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri tercih ederek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı biçimde kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve varsa ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, icradaki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olduğuna kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan kişinin anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması durumunda alacaklı kişi talebiyle araç üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borçlu kişi olarak adlandırılan tarafın borcu olmadığına karar verilir ise araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP